TUYÊN TRUYỀN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THÁNG 11

TUYÊN TRUYỀN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THÁNG 11

 

  Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-SGDĐT ngày 08/02/2020 của trường THPT Bắc Yên về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.

  Nhằm tuyên truyền và thực hiện đồng bộ, đúng các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của các cơ quan Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Sở GD&ĐT Sơn La. Trường THPT Bắc Yên  tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của đơn vị các văn bản QPPL cụ thể như sau:

   1.  Nghị định số 110/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ quy đinh chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

   2. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

   3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

   4. Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

   5. Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp.

   6. Thông tư số 29/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GDĐT bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục.

   7. Thông tư số 31/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GDĐT bãi bỏ một sổ văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục.

   8. Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GDĐT ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

   9. Thông tư số 33/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GDĐT quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương.

   10. Thông tư số 34/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GDĐT Ban hành chương trình GDPT môn học Tiếng Bahnar, Tiếng Chăm, Tiếng Êđê, Tiếng Jrai, Tiếng KhMer, Tiếng Mông, Tiếng Mnông, Tiếng  Thái.

   11. Thông tư số 37/2020/TT-BGDĐT ngày 05/10/2020 của Bộ GDĐT quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở GDĐT, phòng GDĐT và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ phông và
giáo dục thường xuyên.

   12. Thông tư số 83/TT-BTC ngày 22/9/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn khoản 3 Điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chinh phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

13. Công văn số 3318/UBND-NC ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh Sơn la v/v Triển khai thực hiện Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức.

(đính kèm theo 13 văn bản QPPL).

Các tổ chuyên môn căn cứ nội dung phù hợp trong các VBQPPL tháng 11 tích hợp, lồng ghép để giảng dạy trong các môn học phù hợp cho học sinh.

Công đoàn nhà trường căn cứ nội dung những văn bản có liên quan tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên.

Đoàn trường căn cứ nội dung những văn bản có liên quan đến quyền, lợi ích và phù hợp lứa tuối của học học sinh, tiến hành tổ chức tuyên truyền cho học sinh toàn Trường.

Các tổ chức cá nhân được giao triển khai, thực hiện nêu trên báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 01/6/2021 về BGH để tổng hợp báo cáo Sở GDĐT.

Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các tổ chức, cá nhân có liên nghiêm túc thực hiện./.

13 Văn bản quy phạm pháp luật đính kèm:

ND so 110.pdf 

ND so 112.pdf 

ND so 115.pdf 

ND so 116.pdf 

ND so 120.pdf 

TT 29_2020_tt_bgddt.pdf 

TT so 31_2020_tt_bgddt.pdf 

TT so 32_2020_TT_BGDDT.PDF 

TT so 33_2020_TT_BGDDT.PDF 

TT so 34_2020_TT_BGDDT.PDF 

TT so 37_2020_TT_BGDDT.PDF 

TT so 83-BTC-hỗ trợ người dân gặp khó khăn do.pdf 

TT33-3317-UBT-TH NĐ 115 vủa CP.pdf

TUYÊN TRUYỀN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THÁNG 11

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18
Hôm qua : 63
Tháng 06 : 1.525
Năm 2021 : 19.555