Ảnh kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và 30 năm truyền thống trường THPT Bắc Yên.